בוקר טוב לכל המבשלים והמבשלות לשולחן ברוך מחכה לכם עם המגשים ...

אסולין אבי • 10/9/2021 כניסות

בוקר טוב
לכל המבשלים והמבשלות לשולחן ברוך מחכה לכם עם המגשים.
תודה מראש אבי אסולין השיר 26
ניתן להיכנס ולהניח על השולחן במטבח.