שלום, התפנתה משרה לחלוקה של מקור ראשון ועלונים בליל חמישי בי ...

שולמן איתן • 21/6/2022 כניסות

שלום,
התפנתה משרה לחלוקה של מקור ראשון ועלונים בליל חמישי ביישובי גוש מערבא ובית אריה עופרים.
לפרטים איתן 054-5665152