- זמני תפילות ודגשים -

שחרית
* 6:00 - אולם מרכזי [יום ו' - 6:30] [ר"ח ותעניות - 5:50]
* 6:30 - אולם ספרדי [ימים א' - ה']
* 7:45 - אולם מרכזי
* 8:30 - אולם מרכזי

* בחופשים - 9:00 - אולם ספרדי (יש לשים לב לסוף זמן קריאת שמע)
מנחה
* 13.30 - אולם מרכזי
* כרבע שעה לפני השקיעה (עיין בטבלה)
ערבית
* כרבע שעה לאחר השקיעה (עיין בטבלה)
* 20:30 - אולם מרכזי
* 21:30 - אולם מרכזי