בית כנסת

- זמני תפילות ודגשים -

שחרית
* 6:00 - אולם מרכזי [ר"ח ותעניות - 5:50][יום ו' - באולם הספרדי]
* 6:30 - אולם ספרדי [יום ו' - באולם המרכזי]
* 7:45 - אולם מרכזי

* 8:00 - אולם ספרדי

* 9:00 - אולם ספרדי (בחופשות בלבד) (יש לשים לב לסוף זמן קריאת שמע)


מנחה
* 13.30 - אולם מרכזי
* כרבע שעה לפני השקיעה (עיין בטבלה)
ערבית
* כרבע שעה לאחר השקיעה (עיין בטבלה)
* 20:30 - אולם מרכזי
* 21:30 - אולם מרכזי

ישיבה גבוהה – שחרית: 7:15. מנחה: 15:15. ערבית: חורף: 20:00 קיץ: 20:15