בית כנסת

חיפוש בעמוד זה:

- זמני תפילות ודגשים -

שחרית בימות החול

* 20 דקות לפני הנץ הנראה - מניין ותיקין באולם התימני

* 6:00 - אולם ספרדי [ר"ח ותעניות - 5:50] (ימים א'-ה' בלבד)
* 6:30 - אולם מרכזי
* 7:00 - אולם ספרדי
* 7:45 - אולם מרכזי
* 8:00 - אולם ספרדי
* 8:30 - אולם מרכזי
* 9:00 - אולם ספרדי (בחופשות בלבד) (יש לשים לב לסוף זמן קריאת שמע)

מנחה

* 13.30 - אולם ספרדי
* כרבע שעה לפני השקיעה (עיין בטבלה)

ערבית
* כרבע שעה לאחר השקיעה (עיין בטבלה)
* 20:30 - אולם מרכזי
* 21:30 - אולם מרכזי
* 22:15 - אולם תימני

ישיבה גבוהה – שחרית: 7:15. מנחה: 15:15. ערבית: חורף: 20:00 קיץ: 20:15