זמני תפילות

שימושון • כניסות

שחרית

* 5:50 - אולם ספרדי [שני וחמישי - 5:45, ר"ח ותעניות - 5:40]
* 6:00 - אולם מרכזי [ר"ח ותעניות - 5:50][יום ו' - באולם הספרדי]
* 6:30 - אולם ספרדי [יום ו' - באולם המרכזי]
* 7:45 - אולם מרכזי
* 8:15 - אולם ספרדי

* 9:00 - אולם ספרדי (בחופשות בלבד) (יש לשים לב לסוף זמן קריאת שמע)


מנחה
* 13.30 - אולם מרכזי
* כרבע שעה לפני השקיעה (עיין בטבלה)
ערבית
* כרבע שעה לאחר השקיעה (עיין בטבלה)
* 20:30 - אולם מרכזי
* 21:30 - אולם מרכזי

ישיבה גבוהה – שחרית: 7:15. מנחה:15:15. ערבית: חורף:20:00 קיץ: 20:15

* הזמנים מתייחסים לשבוע שבו תחול שבת X