כל עוד שהחנות פתוחה אפשר לתקן החנות תהיה פתוחה היום ומחר יום ...

צוברי אבשלום • 13/9/2021 כניסות

כל עוד שהחנות פתוחה אפשר לתקן
החנות תהיה פתוחה היום ומחר
יום רביעי לא יהיו תיקונים