- - תרומות והנצחה בביה"כ לחי עולמים - - *"המתנדבים בעם ברכו ...

בית כנסת • כניסות

- - תרומות והנצחה בביה"כ לחי עולמים - -
*"המתנדבים בעם ברכו ה'"*
על מנת לאפשר לאנשים להרים תרומה לביה"כ, תוך שמירה על הקו העיצובי של המקום, גובש נוהל המסדר את דרך התרומה למבנה בית הכנסת המרכזי 'לחי עולמים' בברוכין:
1. תורם המבקש לתרום פריט ריהוט מסויים למבנה ביהכ"נ, נדרש ראשית לתאם מול נציג הועד המנהל (חגי זמיר).
2. לאחר התיאום או במידה ומדובר על תרומה כללית של סכום כסף לצורכי המקום, סכום התרומה יופקד בחשבון העמותה בסיוע נציג העמותה (אהרל'ה מלאכי או נמי גברא) ותופק קבלה בהתאם.
3. צורה ומחירון השילוט בפינת ההנצחה:
* עבור תרומה של סכום גבוה מ-50,000 ש"ח, יותקן שלט הנצחה על הפריט שנתרם (בתוך אולם התפילה).
* עבור תרומה של סכום הגבוה מ-10,000 ש"ח, יותקן שלט הנצחה גדול
* עבור תרומה של סכום גבוה מ-5,000 ש"ח, יותקן שלט הנצחה בינוני
* עבור תרומה של סכום גבוה מ-2,500 ש"ח יותקן שלט הנצחה קטן
4. נוסח הכיתוב בהנצחה, יועבר לעיון של נציג הועד המנהל (חגי זמיר), להגהה וסיכום משותף של הנוסח הכתוב בשלט ההנצחה.
5. הזמנת שלטי הנצחה תבוצע באופן מרוכז פעם בכחצי שנה עבור השלטים שסוכמו לביצוע.
יה"ר שתרומה זו תצטרף לזכויות והמעשים הטובים של התורם ומשפחתו.
יישר כוח !