ספריית בית כנסת

בית כנסת • כניסות

ספריית בית כנסת
בבקשה לא להוציא ספרים מבית הכנסת (מבלי לתאם איתי).
בטח לא ספרים בשיא העונה שלהם.

ומה שהוצאתם בקשה להחזיר.

תודה
יאיר