בע"ה זמני תפילות שבת "האזינו" בגנ"ש: 18:35 - מנחה קבלת שבת 0 ...

אדלר ישראל • 17/9/2021 כניסות

בע"ה זמני תפילות שבת "האזינו" בגנ"ש:

18:35 - מנחה
קבלת שבת

08:15 - שחרית

מנחה: במנינים השונים ברחבי הישוב

ערבית: 19:18