זמני מנחה וערבית השבוע (פרשת לך לך)

בית כנסת • כניסות

מנחה גדולה: 13:30
מנחה קטנה: 18:00

ערבית: 18:35, 20:30, 21:30