זמני מנחה וערבית בחול (פרשת ויצא - ויגש)

בית כנסת • כניסות

מנחה גדולה: 13:30

מנחה קטנה: 16:25

ערבית: 17:00, 20:30, 21:30, 22:15

הזמנים נקבעים לשבוע שלם. יתכן שהמניין הראשון לתפילת ערבית יתעכב בדקה או שתיים עד לצה"כ.