זמני מנחה וערבית השבוע (פרשת יתרו)

בית כנסת • כניסות

מנחה גדולה: 13:30

מנחה קטנה: 16:50

ערבית: 17:25, 20:30, 21:30

הזמנים נקבעים לשבוע שלם. יתכן שהמניין הראשון לתפילת ערבית יתעכב בדקה או שתיים עד לצה"כ.