זמני מנחה וערבית בחול (פרשת קרח, חקת, בלק, פינחס)

בית כנסת • כניסות

מנחה גדולה: 13:30

מנחה קטנה: 19:35

ערבית: 20:10, 20:30, 21:30

הזמנים נקבעים לשבוע שלם. יתכן שהמניין הראשון לתפילת ערבית יתעכב בדקה או שתיים עד לצה"כ.