בית כנסת "לחי עולמים בברוכין" - סרט זיכרון לקהילת שלוניקי

בית כנסת • כניסות