כל הספרים האלה לא שייכים לסיפרייה של בית כנסת. חלק ספרים טוב ...

בית כנסת • כניסות

כל הספרים האלה לא שייכים לסיפרייה של בית כנסת. חלק ספרים טובים. מוזמנים לבדוק אם אחד הספרים שלכם. שבוע הבא הכל יוצא מהבית כנסת ומשם לגניזה.

ZB8bE2