שלום לכולם, בישוב ישנו מערך צדקה מסודר אשר מתחלק לקטגוריות ...

מזכירות • 11/9/2021 כניסות

שלום לכולם, בישוב ישנו מערך צדקה מסודר אשר מתחלק לקטגוריות שונות בו כל תושב יכול לתרום כרצונו.

בראש מערך חלוקת הצדקה עומד רב הישוב הרב מאיר הילביץ שליט"א.

הצדקה בישוב עוברת דרך עמותה מוסדרת - עמותה לקידום מבני דת, בנוסף לכך ישנם אנשים אשר מגיעים לפתחנו לאסוף צדקה.

הרב בוחן את מקרי צדקה הבאים לפתחנו ולאחר בדיקה מעמיקה הרב נותן אישור לעבור בין הבתים לבקש צדקה. (מומלץ תמיד לברר האם עברו אצל הרב)

הרב נותן לנזקק מכתב שבו צריך לשים לב למס נקודות.

1.תאריך המכתב (לראות שלא מכתב ישן)

2.השפה בא משתמש הרב-"גם אני תרמתי"... "נתתי יותר מכפי כוחי"...

3.צ'ק שהרב מצרף למכתב (חובה מכתב) ולפעמים רק כמה מילים ולא יותר. כך תדעו מה דעתו של הרב בענין. אלו שעוברים ללא מכתב לא עברו אצל הרב ותעשו כראות עיניכם.

בכל מקרה שלדעת מאן דהו הופעל שיקול דעת מוטעה נא לפנות אל הרב.

לישוב עמותה אשר מוכרת לתרומות לפי סעיף 46 להחזר מס ומנוהלת בידי מתנדבים והינה גם עמותת צדקה. לעמותה 4 חשבונות בנק לפי הקטגוריות הבאות. שם העמותה: העמותה לקידום מבני דת בברוכין.

1.צדקה - כספי הצדקה ניתנים למעגל הראשון של תושבי הישוב ועובדיו על פי צורך וכן למשפחות שולחן ברוך ולאנשים המגיעים לאסוף צדקה מהרב והוא מעדיף לתת להם כסף במרוכז.

2.בית הכנסת - כספים אלו נתרמים לטובת המשך בנית ביה"כ ותחזוקתו.

3.קרן עץ חיים לחיזוק התורה ולומדיה בישוב - לטובת פרוייקטים להאדרת התורה, מלגות כולל, לימוד ילדי הישוב - תפילת ילדים,אבות ובנים ועוד..

4.בנית מקווה גברים - אנו נמצאים בשלבים האחרונים של התכנון, ותחילת ביצוע של השלד ע"י תרומות שנאספו עד כה. בעז"ה מקווים להתקדם בעזרת תרומות נוספות.

ניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק ולקבל קבלה בתיבת הדואר.

פירוט איך תורמים ולאן:

ישנם חשבונות נפרדים לכל פרוייקט בעמותה - מספר נקודות חשובות:

1.ניתן לתרום בהעברה בנקאית לפי הפרוט מטה

2.ניתן להעביר מזומן וצ'קים לעמישי שב-טל או ארהלה מלאכי.

3.אשראי - יש רק לצדקה (פרוט בהמשך)

4.מכיוון שעל פי החוק העמותה אינה מחלקת מזומן וישנם נזקקים הזקוקים למזומן מי שרוצה ניתן להעביר מזומן לרב, אך לא תתקבל קבלה על העברת המזומן.

צדקה

1.ישירות לחשבון העמותה

העמותה לקידום מבני דת בברוכין

בנק פאגי

סניף סרקין 181

חשבון 193041

2.אשראי וקבלה תגיע למייל ישירות מצ"ב הקישור: icredit.rivhit.co.il/payment/DonationPage.aspx?GroupId=6ec5f748-6da4-4cc1-813d-d77999e3e010

בית הכנסת

העמותה לקידום מבני דת בברוכין

בנק פאגי

סניף סרקין 181

חשבון 163937

קרן עץ החיים

העמותה לקידום מבני דת בברוכין

בנק פאגי

סניף סרקין 181

חשבון 203721

מקווה גברים

העמותה לקידום מבני דת בברוכין

בנק פאגי

סניף סרקין 181

חשבון 203713

כל שאלה נוספת על העמותה ניתן לפנות אלי

עמישי שב-טל

0523291821