ברוכיתון

ברוכיתון חשון מחכה לכם בדואר.
ברוכיתון חשון מחכה לכם בדואר.