משולחן הנהלת בית הכנסת

בית כנסת • כניסות

לאחר שנים רבות של קידום, פיתוח וטיפוח הספריה התורנית של ביה"כ ע"י ר' אבישי פרבשטיין היקר, אנו מתחזקים בכוחות חדשים.
אחראי הספריה החדש הינו יאיר ארנון.
יאיר כבר התחיל במרץ במלאכת המיפוי והסידור הניכרת לעין כבר כעת, עם תוכנית רחבה גם להמשך.

יאיר יפרסם מעת לעת את נהלי השימוש למען הסדר הטוב, התוכניות העתידיות ואת שלבי ההתקדמות. לכל שאלה, רעיון, והארה ניתן לפנות אליו בשמחה.

אנו רוצים להודות לאבישי על העשייה הברוכה ולאחל הצלחה רבה ליאיר.
חילכם לאורייתא!