קידושים/ שיעורים לילדים בשבת

שיעורים • כניסות

שלום לכולם.

קידושים/ שיעורים בבתים בשבת

מנהג עתיק יומין בברוכין לקיים קידושים בשבת בבוקר בבתי הילדים על פי סבב בין המשפחות.

ש: האם חייבים להשתתף?
ת: ממש לא.

ש: באיזה שעה זה?
ת: 10:30.

ש: מה קורה בזמן הזה?
ת: סיפור/ דבר תורה/ דיון תורני (תלוי בשכבת הגיל וברצון המעביר/ה). לאחר מכן קידוש ומשהו קטן לאכול.
מבקשים להביא משהו פעוט וצנוע על מנת לאפשר סעודת שבת משפחתית לאחר מכן בשמחה ובתיאבון.

ש: מתי התור של כל אחד.
ת: מצ״ב טבלה, ב"ה בגלל ריבוי המשפחות והילדים החדשים היו לא מעט שינויים ותיקונים.

שיהיה לנו שבוע טוב!

אביתר