אז היום המטפלות והמנהלות המכהנות קיבלו את מתנה סוף השנה בשם ...

מעונות הגיל הרך • 8/8/2021 כניסות

אז היום המטפלות והמנהלות המכהנות קיבלו את מתנה סוף השנה בשם הוועד ובשם ההורים והמזכירות

אז-היום-המטפלות-והמנהלות-המכהנות-קי