למסירה חולצות עם סמל שילת לבנים. השקית ליד דלת ביתנו, מוזמני ...

דודסון ציפי • 13/10/2021 כניסות

למסירה חולצות עם סמל שילת לבנים.
השקית ליד דלת ביתנו, מוזמנים לקחת
דודסון - החיל 27

הודעות בנושא זה