השבת , שבת שובה, שיעור נשים עם הרב הילביץ' השיעור בשעה 10:20 ...

ועדת דת נשים • 10/9/2021 כניסות

השבת , שבת שובה, שיעור נשים עם הרב הילביץ'
השיעור בשעה 10:20 באולם המרכזי.

שבת שלום וגמר חתימה טובה!