תושבים יקרים מסתורי האשפה מיועדים לתת מקום מוסתר לפחים ולצינ ...

מזכירות • 10/10/2021 כניסות

תושבים יקרים
מסתורי האשפה מיועדים לתת מקום מוסתר לפחים ולצינורות מים
הם לא משמים כפינות גזם ומשאית הזבל שעוברת לא אוספת את מה שמחוץ לפח.
אני מבקשת לשמור על ניקיון הישוב ומסתורי האשפה לטובת כלל הציבור שעובר ברחובות ולטובת השכנים שלא נעים להם שהפינה שלהם מלוכלכת.
שבוע טוב
לירון