עדכון לגבי חלוקת בדיקות הקורונה המהירות נא להגיע עם מספרי תז ...

וינברג חגי • 19/9/2021 כניסות

עדכון לגבי חלוקת בדיקות הקורונה המהירות
נא להגיע עם מספרי תז של הילדים הזכאים.
ניתן לקבל בדיקה אחת בלבד לכל ילד

חגי
הנצח 4