בשעה טובה אנו מתקדמים עם תהליך הקמת בית הספר לשנה"ל הקרובה. ...

חינוך • 4/6/2021 כניסות

בשעה טובה אנו מתקדמים עם תהליך הקמת בית הספר לשנה"ל הקרובה. אמש נפגשה ועדת איתור מנהל המורכבת מנציגי תושבים, ועדת חינוך, רכזת קהילה, נציגי מזכירות והרב הילביץ עם ישי ניקרטין אחראי יסודי מטעם המועצה. בפגישה דובר על התהליך של האיתור הכולל בתוכו הוצאה והפצה של פירסום המשרה, איסוף וסינון קו"ח, ראיון עם מועמדים מתאימים והמלצה למשרד החינוך על המועמד הראוי. *אנו קוראים ומבקשים מכלל התושבים לסייע ולהפיץ את המודעה למכרים שונים.* נשמח לשיתוף הפעולה! אנו מאמינים שביחד ובעז"ה נמצא את המנהל/ת הראוי להקים את בית ספרנו. שבת שלום! ועדת חינוך.