גמרא עוז והדר יבמות של בית הכנסת נעלמה

ועדת דת • 17/6/2022 כניסות

גמרא יבמות עוז והדר עם פירושים נעלמה מבית הכנסת (גם שוטנשטיין חלק ג' לא נמצא). הגמרות נועדו ללומדים בשטח בית הכנסת. לא ללקיחה הביתה/מילואים. נשמח שיחזור למקום
אנא לא להוציא ספרים מבית הכנסת בלי אישור מפורש של יאיר ארנון