תזכורת: שיעור צורבא מרבנן יתקיים היום בשעה 20:45 אחרי ערבית ...

גרוס שמואל • 13/10/2021 כניסות

תזכורת:
שיעור צורבא מרבנן יתקיים היום בשעה 20:45 אחרי ערבית בחדר הלימוד