ערב נשי ניסי

ועדת דת נשים • 20/11/2021 כניסות

זהו הכח של חג החנוכה - הפירשון והפרסום של הנס. כשם שתפרסמו או תפרשנו את הדבר בפה ככה בדיוק הוא יהיה (הרבנית ימימה מזרחי)

לקראת ערב נשי ניסי נשמח לשמוע על/ מנשים שנעשה להן נס שמוכנות לשתף בו.

שבעז"ה נזכה להרבה ניסים
ועדת דת נשים