רשימת הקוראים בתורה בשבתות הקרובות

בית כנסת • כניסות

המעוניינים לקרוא בתורה בשבת מוזמנים לפנות לשמעון מושקאט.

רשימת הקוראים