נשמח למסירה/ מכירה של קורה עץ באורך של 2 מטר לפחות.

וינברג דוד • 19/9/2021 כניסות

נשמח למסירה/ מכירה של קורה עץ באורך של 2 מטר לפחות.