שעות פעילות לשליחת הודעות בערוצים הציבוריים: 7:00 - 23:00.

הודעות מערכת • כניסות

שעות פעילות לשליחת הודעות בערוצים הציבוריים: 7:00 - 23:00. הודעה שתשלח בערוצים הציבוריים לאחר השעה 23:00 בלילה תועבר להפצה ותשלח לשאר התושבים רק לאחר 7:00 בבוקר.

כך שאם אתם מחפשים טרמפ לשעה מוקדמת בבוקר, כדאי לשלוח את ההודעה לפני השעה 22:45