תושבים יקרים ב"ה יש עירוב לכל שכונות הישוב. חשוב לציין שבשכו ...

מזכירות • 10/9/2021 כניסות

תושבים יקרים
ב"ה יש עירוב לכל שכונות הישוב.
חשוב לציין שבשכונת הישיבה גבול העירוב הינו הגב של הקראוונים.
תודה מיוחד הננו מבקשים למסור לגלי סמואלס ושמואל וינוגרד תלמיד הישיבה על השעות שהשקיעו היום בתיקון העירוב.
שבת שלום
רב היישוב
הרב מאיר הילביץ'