ברוכיתון כסלו יצא השבוע! יש למה לחכות!

ברוכיתון • כניסות

https://www.aroundy.com/_sites/bruchin/posts/XPIXNx2YH2rTXm2J/01Qf7P.jpg